Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Śremie
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Organy władzy powiatowej
•  Rada Powiatu w Śremie
•  Zarząd Powiatu w Śremie
•  Starosta Śremski
•  Wicestarosta Śremski
•  Sekretarz Powiatu
•  Skarbnik Powiatu
•  Oświadczenia majątkowe
  Jednostki organizacyjne Powiatu Śremskiego
•  Placówki oświatowe
•  Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie
•  Powiatowy Urząd Pracy w Śremie
•  Szpital w Śremie
•  Szpital w Śremie Sp. z o.o.
•  Jednostki pomocy społecznej i opiekuńczej
  Starostwo Powiatowe w Śremie
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Podstawy prawne
•  Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna
•  Prawo miejscowe
•  Dane adresowe
•  Finanse publiczne
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Wewnętrzne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego
•  Kontrole
•  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Nabór na wolne stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Śremie
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym
•  Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy
•  Archiwum
  Informacje, komunikaty i ważniejsze dokumenty
•  Informacje
•  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
•  Informacje o środowisku
•  Zarządzenia
•  Gospodarka nieruchomościami
•  Ochrona Środowiska
•  Obwieszczenia Wydziału Architektury i Budownictwa
•  Ważniejsze dokumenty
•  Obwieszczenia Wydziału Ochrony Środowiska
•  Informacje z Wydziału Komunikacji
  Zamówienia publiczne
•  Ogłoszenia o zamówieniach
•  Ogłoszenia o wynikach zamówień
•  Zaproszenia do złożenia ofert - zamówienia do 30 000 EURO
•  Ogłoszenie o zawarciu umowy
•  Archiwum
  Formularze
•  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
•  Wydział Komunikacji
•  Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
•  Wydział Ochrony Środowiska
•  Wydział Architektury i Budownictwa
•  Kwestionariusz osobowy
  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Dokumenty wymagane do rejestracji stowarzyszenia
•  Wykaz stowarzyszeń
•  Akty prawne
•  Adresy punktów informacyjnych PISOP dla organizacji pozarządowych w Wielkopolsce:
•  Dokumenty do pobrania
•  Informacje i ogłoszenia
  Majątek publiczny
•  Majątek podmiotu
•  Dług publiczny
•  Pomoc publiczna
  Informacje
•  Redakcja
•  Instrukcje obsługi
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Statystyka
  Archiwalne
•  Strona główna
•  Oświadczenia majątkowe
•  Budżet
Pomoc
Statystyki


2017789
od 15 lutego 2007
Mapa biuletynu


Organy władzy powiatowej
    Rada Powiatu w Śremie (0)
        Rada Powiatu w Śremie - V kadencja (2014 - 2018) (0)
            Rada Powiatu w Śremie (1)
            Komisje Rady Powiatu w Śremie (1)
            Informacje o posiedzeniach (0)
                Rady Powiatu (0)
                    2015 rok (2)
                    2014 rok (2)
                Komisji Rady (0)
                    Informacje o posiedzeniach komisji rady w 2015 r (6)
            Protokoły z sesji Rady Powiatu (0)
                Protokoły z sesji Rady Powiatu w Śremie w 2014 r. (2)
            Uchwały Rady Powiatu (0)
                2014 rok (0)
                    Uchwały I sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 listopada 2014 roku (7)
                    Uchwały II sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2014 roku (14)
                2015 rok (0)
                    Uchwały III sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 23 stycznia 2015 roku (6)
            Interpelacje i wnioski Radnych (2)
        Rada Powiatu w Śremie - IV kadencja (2010 - 2014) (0)
            Dane adresowe (1)
            Rada Powiatu w Śremie (1)
            Komisje Rady Powiatu w Śremie (1)
            Informacje o posiedzeniach (0)
                Rady Powiatu (0)
                    2010 rok (3)
                    2011 rok (14)
                    2012 rok (14)
                    2013 rok (11)
                    2014 rok (9)
                Komisji Rady (0)
                    Informacje o posiedzeniach komisji rady w 2014 r. (27)
                    Informacje o posiedzeniach komisji rady w 2013 r. (39)
                    Informacje o posiedzeniach komisji rady w 2012 r. (43)
                    Informacje o posiedzeniach komisji rady w 2011 r. (41)
            Protokoły z sesji Rady Powiatu (0)
                Protokoły z sesji Rady Powiatu w Śremie w 2010 r. (3)
                Protokoły z sesji Rady Powiatu w Śremie w 2011 r. (13)
                Protokoły z sesji Rady Powiatu w Śremie w 2012 r. (14)
                Protokoły z sesji Rady Powiatu w Śremie w 2013 r. (11)
                Protokoły z sesji Rady Powiatu w Śremie w 2014 r. (9)
            Uchwały Rady Powiatu (0)
                2010 rok (3)
                2011 rok (0)
                    Uchwały IV sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 stycznia 2011 r. (6)
                    Uchwały V sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 23 lutego 2011 r. (15)
                    Uchwały VI sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 marca 2011 r. (9)
                    Uchwały VII sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 kwietnia 2011 r. (10)
                    Uchwały IX sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 maja 2011 r. (6)
                    Uchwały X sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 2 i 9 czerwca 2011 r. (2)
                    Uchwały XI sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 czerwca 2011 r. (8)
                    Uchwały XII sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 sierpnia 2011 r. (9)
                    Uchwały XIII sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 września 2011 r. (7)
                    Uchwały XIV sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 października 2011 r. (5)
                    Uchwały XV sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 listopada 2011 r. (11)
                    Uchwały XVI sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 21 grudnia 2011 r. (10)
                2012 rok (0)
                    Uchwały XVII sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 stycznia 2012 r. (8)
                    Uchwały XVIII sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 lutego 2012 r. (7)
                    Uchwały XIX sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 marca 2012 r. (8)
                    Uchwały XX sesji Rady Powiatu w Śremie w dniu 25 kwietnia 2012 r. (5)
                    Uchwały XXI sesji Rady Powiatu w Śremie w dniu 8 maja 2012 r. (2)
                    Uchwały XXII sesji Rady Powiatu w Śremie w dniu 30 maja 2012 r. (8)
                    Uchwały XXIII sesji Rady Powiatu w Śremie w dniu 27 czerwca 2012 r. (13)
                    Uchwały XIV sesji Rady Powiatu w Śremie w dniu 4 lipca 2012 r. (1)
                    Uchwały XXV sesji Rady Powiatu w Śremie w dniu 29 sierpnia 2012 r. (12)
                    Uchwały XXVII sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 września 2012 r. (7)
                    Uchwały XXVIII sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 października 2012 r. (3)
                    Uchwały XXIX sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 listopada 2012 r. (6)
                    Uchwały XXX sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2012 r. (10)
                2013 rok (0)
                    Uchwały XXXI sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 21 stycznia 2013 r. (5)
                    Uchwały XXXII sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 lutego 2013 r. (8)
                    Uchwały XXXIII sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 marca 2013 r. (9)
                    Uchwały XXXIV sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 kwietnia 2013 r. (10)
                    Uchwały XXXV sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 maja 2013 r. (6)
                    Uchwały XXXVI sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 czerwca 2013 r. (6)
                    Uchwały XXXVII sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 sierpnia 2013 r. (8)
                    Uchwały XXXVIII sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 września 2013 r. (5)
                    Uchwały XXXIX sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 października 2013 r. (8)
                    Uchwały XL sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 listopada2013 r. (9)
                    Uchwały XLI sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 18 grudnia 2013 r. (8)
                2014 rok (0)
                    Uchwały XLII sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 stycznia 2014 r. (1)
                    Uchwały XLIII sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 lutego 2014 r. (5)
                    Uchwały XLIV sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 marca 2014 r. (10)
                    Uchwały XLV sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 kwietnia 2014 r. (8)
                    Uchwały XLVI sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 maja 2014 r. (4)
                    Uchwały XLVII sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 czerwca 2014 r. (9)
                    Uchwały z XLVIII sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 sierpnia 2014 r. (5)
                    Uchwały z XLIX sesji Rady Powiatu z dnia 24 września 2014 r. (8)
                    Uchwały L sesji Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 października 2014 r. (5)
            Obwieszczenia (6)
            Interpelacje i wnioski Radnych (0)
                2010 (10)
                2011 (35)
                2012 (15)
                2013 (8)
                2014 (13)
        Rada Powiatu w Śremie - III kadencja (2006 - 2010) (0)
            Dane adresowe (1)
            Rada Powiatu w Śremie (1)
            Komisje Rady Powiatu w Śremie (3)
            Informacje o posiedzeniach (0)
                Rady Powiatu (0)
                    Informacje o posiedzeniach Rady Powiatu w 2010 r. (11)
                    Informacje o posiedzeniach Rady Powiatu 2009 rok (11)
                    Informacje o posiedzeniach Rady Powiatu 2008 rok (13)
                    Informacje o posiedzeniach Rady Powiatu 2007 rok (13)
                    Informacje o posiedzeniach Rady Powiatu 2006 rok (2)
                Komisji Rady (0)
                    Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Powiatu w 2010 roku (33)
                    Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Powiatu 2009 rok (39)
                    Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Powiatu 2008 rok (37)
                    Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Powiatu 2007 rok (37)
                    Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Powiatu 2006 rok (46)
            Protokoły z sesji Rady Powiatu w Śremie (0)
                Protokoły z sesji Rady Powiatu 2010 rok (11)
                Protokoły z sesji Rady Powiatu 2009 rok (11)
                Protokoły z sesji Rady Powiatu 2008 rok (13)
                Protokoły z sesji Rady Powiatu 2007 rok (13)
                Protokoły z sesji Rady Powiatu 2006 rok (3)
            Statut Powiatu w Śremie (1)
            Uchwały Rady Powiatu (0)
                2010 rok (10)
                2009 rok (11)
                2008 rok (12)
                2007 rok (13)
                2006 rok (3)
            Interpelacje i wnioski radnych (0)
                rok 2010 (27)
                rok 2009 (34)
        Rada Powiatu w Śremie - II kadencja (2002 - 2006) (0)
            Informacje o posiedzeniach (0)
                Rady Powiatu (0)
                    Informacje o posiedzeniach Rady Powiatu 2006 rok (11)
                    Informacja o posiedzeniach Rady Powiatu 2005 rok (13)
                    Informacje o posiedzeniach Rady Powiatu 2004 rok (12)
                    Informacje o posiedzeniach Rady Powiatu 2003 rok (4)
                Komisji Rady (0)
                    Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Powiatu 2006 rok (0)
                    Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Powiatu 2005 rok (65)
            Protokoły z sesji Rady Powiatu w Śremie (0)
                Protokoły z sesji Rady Powiatu 2006 rok (11)
                Protokoły z sesji Rady Powiatu 2005 rok (14)
                Protokoły z sesji Rady Powiatu 2004 rok (13)
                Protokoły z sesji Rady Powiatu 2003 rok (14)
                Protokoły z sesji Rady Powiatu 2002 rok (4)
    Zarząd Powiatu w Śremie (0)
        Dane adresowe (1)
        Zarząd Powiatu w Śremie (1)
    Starosta Śremski (0)
        Dane adresowe (1)
        Kompetencje (1)
    Wicestarosta Śremski (0)
        Dane adresowe (1)
        Kompetencje (1)
    Sekretarz Powiatu (0)
        Dane adresowe (1)
        Kompetencje (1)
    Skarbnik Powiatu (0)
        Dane adresowe (1)
        Kompetencje (1)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek V kadencji (0)
            Zarząd Powiatu (5)
            Radni Rady Powiatu w Śremie (16)
        Oświadczenia majątkowe radnych składane przed końcem IV kadencji (17)
        rok 2015 - oświadczenia majątkowe w związku z objęciem mandatu (1)
        za rok 2013 (0)
            Radni Rady Powiatu w Śremie (17)
            Zarząd Powiatu (5)
            Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje w imieniu Starosty (24)
            Kierownicy jednostek oświatowych (8)
        rok 2013 - oświadczenia majątkowe składane w związku z objęciem mandatu (2)
        za rok 2012 (0)
            Radni Rady Powiatu w Śremie (17)
            Zarząd Powiatu (5)
            Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje w imieniu Starosty (24)
            Kierownicy jednostek oświatowych (8)
        za rok 2011 (0)
            Radni Rady Powiatu w Śremie (17)
            Zarząd Powiatu (5)
            Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje w imieniu Starosty (28)
            Kierownicy jednostek oświatowych (8)
        za rok 2010 (0)
            Zarząd Powiatu (5)
                Zarząd Powiatu na zakończenie kadencji (2)
            Kierownicy i Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych oraz osób wydających decyzje (24)
            Kierownicy jednostek oświatowych (7)
            Radni Rady Powiatu w Śremie (17)
        Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek IV kadencji (17)
        Oświadczenia majątkowe radnych składane przed końcem III kadencji (17)
        za rok 2009 (0)
            Zarząd Powiatu (4)
            Radni Rady Powiatu w Śremie (17)
            Kierownicy i Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje (23)
            Kierownicy jednostek oświatowych (8)
        za rok 2008 (0)
            Zarząd Powiatu (5)
            Radni Rady Powiatu w Śremie (18)
            Kierownicy i Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty Śremskiego (20)
            Kierownicy jednostek oświatowych (8)
        za rok 2007 (0)
            Zarząd Powiatu (5)
            Radni Rady Powiatu w Śremie (17)
            Kierownicy i Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty Śremskiego (21)
            Kierownicy jednostek oświatowych (8)
        za rok 2006 (0)
            Zarząd Powiatu w Śremie (7)
            Radni Rady Powiatu w Śremie (18)
            Kierownicy i Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty (28)
        Formularze oświadczeń majątkowych (2)

Jednostki organizacyjne Powiatu Śremskiego
    Placówki oświatowe (0)
        Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie (1)
            ogłoszenia i wyniki przetargów (3)
        Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie (1)
            Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy (0)
            Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy (0)
            Unieważnienie ogłoszenia na wolne stanowisko pracy (1)
            Archiwum (1)
        Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie (1)
            Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy (0)
            Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy (1)
            Archiwum (1)
        Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie (1)
            Ogłoszenia (2)
        Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie (1)
            Ogłoszenia o przetargach (4)
        Zespół Szkół Specjalnych m. Marii Grzegorzewskiej w Śremie (1)
            Ogłoszenia (3)
        Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie (1)
        Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śremie (1)
    Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie (1)
        Ogłoszenie o zamówieniach (0)
            2013 (2)
        Ogłoszenie o wynikach zamówień (0)
            2013 (8)
            2012 (2)
            2009 (14)
        Archiwum (0)
            Ogłoszenie o zamówieniach (0)
                2009 (10)
                2011 (1)
                2012 (5)
                2013 (7)
    Powiatowy Urząd Pracy w Śremie (1)
        Ogłoszenia o przetargach (0)
        Archiwum (0)
            Ogłoszenie o przetargach (0)
                2009 (2)
                2011 (3)
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Archiwum (1)
    Szpital w Śremie (1)
        Archiwum (0)
            2009 (3)
    Szpital w Śremie Sp. z o.o. (1)
    Jednostki pomocy społecznej i opiekuńczej (0)
        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie (2)
            Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Śremie (1)
            Informacje i ogłoszenia (0)
                2010 (2)
                2011 (3)
                2014 (2)
        Dom Pomocy Społecznej w Śremie (1)
            Ogłoszenia i wyniki zamówień publicznych (0)
            Archiwum (0)
                Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska w 2010 r. (3)
                Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska w 2009 r. (6)
        Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem (1)
            Ogłoszenia o przetargach (0)
            Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
            Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu (1)
            Archiwum (0)
                Ogłoszenia o przetargach (0)
                    2013 (8)
                    2012 (5)
                    2011 (6)
                    2014 (0)
                Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (0)
                    2011 (8)
                    2010 (3)
                    2009 (3)
                    2012 (1)
                    2013 (4)
                    2014 (0)
                Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na dostawę leków poprzez realizację recept do DPS w Psarskim (4)

Starostwo Powiatowe w Śremie
    Wybory samorządowe 2014 r. (9)
    Podstawy prawne (0)
        Statut Powiatu w Śremie (1)
    Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna (0)
        Regulamin i schemat organizacyjny Starostwa (1)
    Prawo miejscowe (1)
    Dane adresowe (1)
    Finanse publiczne (0)
        budżet powiatu (0)
            2015 rok (5)
            2014 rok (6)
            2013 rok (11)
            2012 rok (8)
            2011 rok (8)
            2010 rok (12)
            2009 rok (12)
            2008 rok (11)
            2007 rok (7)
            2006 rok (7)
            2005 rok (5)
            2004 rok (2)
            2003 rok (1)
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)
    Wewnętrzne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego (0)
        Wydział Architektury i Budownictwa (1)
        Wydział Finansów (1)
        Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (1)
        Wydział Komunikacji (1)
        Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu (1)
        Wydział Ochrony Środowiska (1)
        Powiatowy Rzecznik Konsumentów (1)
        Referat Spraw Obywatelskich/pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (1)
        Wydział Organizacyjny i Inwestycji (1)
        Stanowisko pracy d/s audytu wewnętrznego (1)
    Kontrole (0)
        2009 (0)
            Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej za rok 2008 (1)
        2013 (0)
            Kontrola z realizacji zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze (1)
            Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej powiatu śremskiego za 2012 r. (1)
        2014 (0)
            Kontrola archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Śremie (1)
    Obsługa osób niepełnosprawnych (1)

Nabór na wolne stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Śremie
    Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym (0)
    Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy (0)
        Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 2012 rok (2)
        Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 2011 rok (4)
        Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 2010 rok (5)
        Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 2009 (2)
        Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 2008 rok (2)
        Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 2007 rok (6)
        Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy 2006 rok (6)
    Archiwum (0)
        Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy w 2012 r. (2)
        Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w 2011 r. (3)
        Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy w 2010 r. (4)
        Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 2009 rok (4)
        Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 2008 rok (2)
        Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 2007 rok (1)
        Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 2006 rok (5)
        Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy 2005 rok (1)

Informacje, komunikaty i ważniejsze dokumenty
    Informacje (0)
        2014 rok (3)
        2011 rok (2)
            2012 rok (2)
        2010 rok (3)
        2009 rok (6)
        2008 rok (10)
        2007 rok (18)
        2006 rok (5)
        2005 rok (11)
        2004 rok (14)
        2003 rok (10)
    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (6)
    Informacje o środowisku (1)
    Zarządzenia (0)
    Gospodarka nieruchomościami (0)
        Ogłoszenia o przetargach (8)
        Informacje o wynikach przetargów (1)
        Informacje (3)
        wykazy nieruchomości (0)
            2015 rok (2)
            2014 rok (10)
            2013 rok (3)
            2012 rok (8)
            2011 rok (8)
            2010 rok (8)
            2009 rok (4)
        archiwum (0)
            2013 (0)
                Ogłoszenie o przetargach (7)
                Informacje o wynikach przetargów (4)
            2012 (0)
                Ogłoszenie o przetargach (9)
                Informacje o wynikach przetargów (9)
            2011 (0)
                Ogłoszenie o przetargach (14)
                Informacje o wynikach przetargów (6)
            2010 (0)
                Ogłoszenia o przetargach (7)
                Informacje o wynikach przetargów (2)
            2009 (4)
    Ochrona Środowiska (0)
        Raport z POŚ dla Powiatu Śremskiego za lata 2012 - 2013 (1)
            Archiwum (3)
        Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Śremskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 (5)
        Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami (3)
        Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Śremskiego na lata 2004--2007 z perspektywą na lata 2008-2011 (4)
        Dotacje dla Spółek Wodnych (1)
        Sprawozdanie z wykonania robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych (0)
            Sprawozdanie z wykonania robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2014 roku (4)
            Sprawozdanie z wykonania robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2013 roku (1)
            Sprawozdanie z wykonania robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2012 roku (1)
        Powiatowy Program Usuwania Azbestu (1)
        Archiwum (1)
            Usuwanie azbestu (5)
    Obwieszczenia Wydziału Architektury i Budownictwa (0)
        2014 rok (3)
        2013 rok (8)
        2012 rok (3)
        2011 rok (1)
        2010 rok (5)
    Ważniejsze dokumenty (1)
    Obwieszczenia Wydziału Ochrony Środowiska (0)
        2011 rok (2)
        2012 rok (2)
        2013 rok (5)
        2014 rok (3)
    Informacje z Wydziału Komunikacji (1)

Zamówienia publiczne
    Ogłoszenia o zamówieniach (0)
        Ogłoszenia o zamówieniach 2014 (2)
    Ogłoszenia o wynikach zamówień (0)
        2014 rok (2)
        2013 rok (15)
        2012 rok (12)
        2011 rok (12)
        2010 rok (28)
        2009 rok (24)
        2008 rok (29)
        2007 rok (13)
    Zaproszenia do złożenia ofert - zamówienia do 30 000 EURO (0)
        2012 rok (0)
    Ogłoszenie o zawarciu umowy (0)
        2007 rok (4)
        2006 rok (8)
    Archiwum (1)
        Ogłoszenie o zamówieniach (0)
            Ogłoszenie o zamówieniach 2013 (16)
            Ogłoszenia o zamówieniach 2012 (11)
            Ogłoszenia o zamówieniach 2011 (12)
            Ogłoszenia o zamówieniach 2010 (22)
            Ogłoszenia o zamówieniach 2009 (17)
            Ogłoszenia o zamówieniach 2008 (32)
            Ogłoszenia o zamówieniach 2007 (15)
        Zaproszenie do złożenia ofert - zamówienia do 14 000 EURO (0)
            2012 (7)
            2011 (1)

Formularze
    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (1)
    Wydział Komunikacji (2)
    Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu (0)
        Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego (1)
        Stypendium Starosty Śremskiego (1)
        Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (1)
    Wydział Ochrony Środowiska (1)
    Wydział Architektury i Budownictwa (1)
    Kwestionariusz osobowy (1)

Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
    Dokumenty wymagane do rejestracji stowarzyszenia (1)
    Wykaz stowarzyszeń (1)
    Akty prawne (1)
    Adresy punktów informacyjnych PISOP dla organizacji pozarządowych w Wielkopolsce: (1)
    Dokumenty do pobrania (1)
    Informacje i ogłoszenia (18)

Majątek publiczny
    Majątek podmiotu (2)
    Dług publiczny (2)
    Pomoc publiczna (2)

Informacje
    Redakcja (1)
    Instrukcje obsługi (1)
    Ponowne wykorzystanie informacji publicznej (1)
    Statystyka (0)

Archiwalne
    Strona główna (1)
        Urzad (1)
        Jednostki (32)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Zarząd Powiatu (0)
            Tadeusz Waczyński (1)
    Budżet (1)