Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Śremie
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Organy władzy powiatowej
•  Rada Powiatu w Śremie
•  Zarząd Powiatu w Śremie
•  Starosta Śremski
•  Wicestarosta Śremski
•  Sekretarz Powiatu
•  Skarbnik Powiatu
•  Oświadczenia majątkowe
  Jednostki organizacyjne Powiatu Śremskiego
•  Placówki oświatowe
•  Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie
•  Powiatowy Urząd Pracy w Śremie
•  SP ZOZ Szpital w Śremie
•  Jednostki pomocy społecznej i opiekuńczej
  Spółka
•  Szpital w Śremie Sp. z o.o.
  Starostwo Powiatowe w Śremie
•  Dane adresowe
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Podstawy prawne
•  Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna
•  Prawo miejscowe
•  Wewnętrzne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego
•  Finanse publiczne
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Rejestry i Ewidencje Wydziałów Starostwa Powiatowego w Śremie
•  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Nabór na wolne stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Śremie
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym
•  Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy
•  Archiwum
  Informacje, komunikaty i ważniejsze dokumenty
•  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
•  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
•  Informacje o środowisku
•  Gospodarka nieruchomościami
•  Informacje
•  Ochrona Środowiska
•  Obwieszczenia Wydziału Architektury i Budownictwa
•  Strategia Powiatu Śremskiego
•  Informacje z Wydziału Komunikacji
  Zamówienia publiczne
•  Ogłoszenia o zamówieniach
•  Ogłoszenia o wynikach zamówień
•  Zaproszenia do złożenia ofert - zamówienia do 30 000 EURO
•  Archiwum
  Formularze
•  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
•  Wydział Komunikacji
•  Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
•  Wydział Ochrony Środowiska
•  Wydział Architektury i Budownictwa
•  Kwestionariusz osobowy
  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Dokumenty do pobrania
•  Informacje i ogłoszenia
  Majątek publiczny
•  Majątek podmiotu
•  Dług publiczny
•  Pomoc publiczna
•  Ciężar publiczny
  Informacje
•  Redakcja
•  Instrukcje obsługi BIP
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Stan załatwianych spraw
  Archiwalne
•  Strona główna
•  Oświadczenia majątkowe
•  Budżet
•  Organizacje pozarządowe
•  Majątek publiczny
•  Jednostki organizacyjne Powiatu Śremskiego
Pomoc
Statystyki


2063050
od 15 lutego 2007
Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o wynikach zamówień » 2009 rok Wersja do druku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych, wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych,

Śrem, 23 września 2009 r.

PS.3421-1/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Powiat Śremski – Starostwo Powiatowe w Śremie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych, wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„MAJOR”

Majorczyk Teresa

ul. Mickiewicza 1

63-100 Śrem

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca zaoferował najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) siedziby i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

cena

Liczba pkt w kryterium ..............

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„MAJOR”

Majorczyk Teresa

ul. Mickiewicza 1

63-100 Śrem

 

 

100

 

 

--

 

 

100

2

MAGPOL Maciej Magdziarek

64-500 Szamotuły

ul. Leśna 17

 

88,54

 

--

 

88,54

 

Za Zamawiającego

Starosta Śremski

/-/  Tadeusz Waczyński

 

 


Informację wytworzył: Katarzyna Chilińska, Data wytworzenia: 2009-09-24 08:08:05, Wprowadził do systemu: Katarzyna Chilińska, Data wprowadzenia: 2009-09-24 08:08:37, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Chilińska, Data publikacji 2009-09-24 08:10:10, Ostatnia zmiana: 2009-09-24 08:13:42, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 494